Tarihi Mekanlar Kişisel Ansiklopedi Erol ŞAŞMAZ
  İZMİRİN ÖZEL MEKANLARI
  İZMİRİN İLÇELERİ
  İZMİRİN CAMİLERİ
  İZMİRİN KİLİSELERİ
  İZMİRİN ANITLARI
  İZMİRİN HANLARI
  İZMİRİN HAMAMLARI
  İZMİRİN KAPLICALARI
  İZMİRİN ÇEŞMELERİ
  İZMİRİN SU KEMERLERİ
  İZMİRİN KÖPRÜLERİ
  İZMİRİN KALELERİ
  İZMİRİN SAAT KULELERİ
  İZMİRİN TÜRBELERİ
      BUCA TÜRBELERİ
      TORBALI TÜRBELERİ
      GÜZELBAHÇE TÜRBELERİ
      NARLIDERE TÜRBELERİ
      BERGAMA TÜRBELERİ
      MERKEZ TÜRBELERİ
      BALÇOVA TÜRBELERİ
      BAYINDIR TÜRBELERİ
      BORNOVA TÜRBELERİ
      ÇEŞME TÜRBELERİ
      ÇİĞLİ TÜRBELERİ
      DİKİLİ TÜRBELERİ
      GAZİEMİR TÜRBELERİ
      KARABAĞLAR TÜRBELERİ
      KEMALPAŞA TÜRBESİ
      KİRAZ TÜRBELERİ
      MENDERES TÜRBELERİ
      MENEMEN TÜRBELERİ
      ÖDEMİŞ TÜRBELERİ
      SEFERİHİSAR TÜRBELERİ
      SELÇUK TÜRBELERİ
      TİRE TÜRBELERİ
      URLA TÜRBELERİ
  İZMİRİN MEDRESELERİ
  İZMİRİN KERVANSARAYI
  TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ

Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
Hasan Dede Zaviye Ve Türbesi –Yenmiş Köyü - ( Kemalpaşa )

Nif çayı havzası , kuzey ve güneyindeki dağlarla diğer havzalardan ayrılmış olduğundan 14.yüzyıldan itibaren yolcuların ve kervanların barınması için kurulan zaviye ve tekkelere ev sahipliği yapmıştır. 1548 tarihli aşağıdaki belgede begmiş ( diğer adı söğüdcük) isimli köyde kurulmuş olan , Acemistandan gelmiş Hasan dede nam azizin zaviyesini kurma hikayesi satır aralarında anlatılmaktadır. Bu gün bu mevki ansıczca ile yenmiş köyünün arasında kalmıştır.
" Nif nâibine tezkire yazıla ki
Bundan akdem kadı-i sâbık mevlânâ Abdurrahim mektûb gönderüp, kazâ-i mezbûra tâbi‘ Beymiş [nâm] hâssa karyede diyâr-ı Acem‘den gelmiş Hasan Dede nâm sâhib-i velâyet aziz, bir zâviye binâ edüp ,mütemekkin olup, ol târîhde sâhib-i tîmâr olan İlyas nâm sipâhî , karye-i mezbûrda bir mikdâr yeri ifrâz edüp mu‘ayyen hudûduyla kendüye âid öşrün ve harâcın mezkûr Aziz Hasan Dede’ye şart edüp ve sâbıkā Sultân Mehmed ve Sultân Korkud ve ba‘dehû pâdişâh-ı âlem-penâh hallede mülkehû ve merhûm Sultân Mehmed mukarrernâme ve ahkâm-ı şerîfeler verüp bu âsitâne-i sa‘âdetden dahi üslûb-ı mezkûr üzere mukarrernâme ricâsına berât-ı sultânî ile elân şeyh olan merhûm Aziz Hasan Dede’nin oğlu Mehmed Dede talebiyle arz olundu deyü bildirdikde sana tezkire gönderilüp ol yerlerün mahsûlün ne târîhden berü mezbûr zâviye içün tasarruf olunup ve ne mikdâr yerdir ve senevî öşrü ve harâcı ne mikdâr olur bildiresin denilmişdi hâliyâ emîn olan Arslan ve Âmil Bayezid gelüp bu husûsda mezbûr Mehmed Dede hâssın ba‘zı yerlerin zâviye içün tasarruf olunan yerlere halt eylemek ister bizüm dahi ma‘rifetimiz bile olmasın taleb ederüz dediler imdi emîn-i mezbûr ve âmil ma‘rifetleriyle vech-i mezkûr48 üzere ehl-i vukūf müslimânlar ma‘rifetleriyle teftîş edüp arz eyleyesiz.
sonra emr-i şerîf ne vechile olur ise eyle eyleyesiz.
Tahrîren fî 25 Zilka‘de sene 954

KAYNAK: KEMALPAŞALILAR WEB ( REHA KORKUT)
FOTOĞRAFLAR: EROL ŞAŞMAZ
Hasan Dede Zaviye Ve Türbesi –Yenmiş Köyü - ( Kemalpaşa ) Fotoğraf Galerisi