Tarihi Mekanlar Kişisel Ansiklopedi Erol ŞAŞMAZ
  İZMİRİN ÖZEL MEKANLARI
  İZMİRİN İLÇELERİ
  İZMİRİN CAMİLERİ
  İZMİRİN KİLİSELERİ
      MERKEZ KİLİSELERİ
      URLA KİLİSELERİ
      TİRE KİLİSELERİ
      KINIK KİLİSELERİ
      BAYINDIR KİLİSELERİ
      BERGAMA KİLİSELERİ
      BORNOVA KİLİSELERİ
      BUCA KİLİSELERİ
      ÇEŞME KİLİSELERİ
      KARŞIYAKA KİLİSELERİ
      MENEMEN KİLİSELERİ
      SELÇUK KİLİSELERİ
  İZMİRİN ANITLARI
  İZMİRİN HANLARI
  İZMİRİN HAMAMLARI
  İZMİRİN KAPLICALARI
  İZMİRİN ÇEŞMELERİ
  İZMİRİN SU KEMERLERİ
  İZMİRİN KÖPRÜLERİ
  İZMİRİN KALELERİ
  İZMİRİN SAAT KULELERİ
  İZMİRİN TÜRBELERİ
  İZMİRİN MEDRESELERİ
  İZMİRİN KERVANSARAYI
  TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ

Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
Bet- Israel Sinagogu - ( Merkez )

İzmir yahudi cemaatinin sosyo ekonomik ve kültürel yapısının canlanıp kuvvetlendiği dönemin eseri olan Beth İsrael Sinagogu,gerek mimari özellikleri ve gerek çarpıcı görüntüsü ile İzmir in en görkemli yahudi ibadethanesi ünvanını hak etmektedir. Sinagog un yapım izni, 3O Ocak 1905 (pazartesi) tarihinde osmanlı padişahı Abdülhamitin Aydın vilayeti valisi Kamil paşaya (o zaman İzmir Aydın vilayetinin merkezi idi) gönderdiği talimatname ile verilmiştir. Bu talimatnameden edinilen bilgiye göre Sinagog arsası devlet hazinesine ait olup cemaat ileri gelenlerinin verdiği bağışlarla satın alınmıştır. 15 krş. öşür vergisi ve bunun on katı olan 150 krş. arazi vergisi ödenerek inşaat ruhsatı edinilmiştir. Arsa 92O m2 olup, inşaat izni, 7- 7,5 m2 alan üzerinde kargir (taş Bina) yapılması koşuluyla verilmiştir. Yine talimatlardan anlaşıldığına göre inşaat maliyeti 120O altın olup henüz cemaat üyelerinden 400 altın toplanabilmiştir. Bundan daha sonraki yıllarda inşaat maliyetini karşılayabilmek için Sinagog hisse senetleri satışa çıkarılacaktır. Beth israel sinagogu inşaatına 1905 yılında başlanmış. Ancak 19O7 yılından itibaren henüz inşaatı tamamlanmamış olmasına rağmen ibadethane olarak kullanıma açılmıştır. İzmir ve kazalarındaki Sinagogların hemen hepsinde bölgesel bir stil hakimdir : bu sinagogların çoğu yüksek duvarlarla çevrili olup, duvarların içinde bir avlu vardır. genellikle bu avluda bir suka (çardak bayramında kullanılır.), bir beit midraş ya da yeşiva (etüt evi-tevrat eğitimi verilir) ve bir su sarnıcı bulunur. Çoğu taş veya tuğladan yapılmış olan binaların hepsi kare ya da dikdortgendir. İçeride holün ortasında tavanı destekleyen dört sütun bulunur. Böylece hol dokuz eşit parçaya bölünebilmektedir. Dört sütunun ortasında teva (hocaların bulunduğu kürsü )yer almaktadır. Ehal ha kodes ise, (el yazması tevratların ,saklandığı dolap) daima doğu yönü ne bakacak şekilde yerleştirilmektedir. Beit-İsrael sinagogu mimari özellikleri açısından geleneksel Türk yahudi ibadethanelerinden bazı farklılıkları içermektedir; teva, ibadethanenin ortasın da değildir. iki adet teva ehal hakodeş in solunda ve sağında yer a|maktadır. Ayrıca, doğu yönüne bakması gereken ehal hakodeş güney yönüne bakmaktadır. Beit-israel sinagog yapımı ve süslemeleri, için italyadan sanatkar getirtilmiştir. Fakat tavan sütunlardaki süslemelerin bölgedeki Sinagoglarda olduğu gibi sadece izmir e özgü birşekilde işlenmesine özen gösterilmiştir. Bu süslemeler camilerin ve zengin rum evlerinin süslemelerinin etkisi altında,tahta parçaları biraraya getirilip alçıyla sıvanıp yağlı boyayla motifler çizilerek oluşturulmuştur. Sinagogun en göz alıcı bölümü ise, ahşap süslemeleridir. Teva ve ehal hakodeş. Dönemin en ünlü ustaları tarafından masif maundan Yapılmıştır, ehal hakodeş,in sürme ahşap kapıları üzerindeki meyve kabartmaları, tu bishvat bayramını (bahar bayramını) simgelemektedir. 400 kişi kapasiteye sahip olan ibadethane iki kattan oluşmaktadır. Bugün avludaki Beit-midraş ( yeşiva ) eğitim işlemini yitirmiş olup sadece, kutsal kitap ve objelerin saklandığı mekan olarak kullanılmaktadır. Sinagogun giriş kapısının bir köşesinde ibadethanenin kullanıma açılış tarihi olan 5668 (1907) tarihi: sol üst köşede ise şadai (tanrı) ibaresi yer almaktadır. 1925 yılında Sinagog yönetim kurulu, sinagoga bağışta bulunan kişiierin adlarının mermer levhalara yazılması kararını almıştır. Giriş holünün sağ tarafında bulunan mermerlerin üzerinde, inşaat süresince bağışta bulunanların, sol altta ise , kurucular listesi ile sefer tora bağışında bulunanların adları yer almaktadır.
Bet- Israel Sinagogu - ( Merkez ) Fotoğraf Galerisi