Tarihi Mekanlar Kişisel Ansiklopedi Erol ŞAŞMAZ
  İZMİRİN ÖZEL MEKANLARI
  İZMİRİN İLÇELERİ
  İZMİRİN CAMİLERİ
  İZMİRİN KİLİSELERİ
  İZMİRİN ANITLARI
  İZMİRİN HANLARI
      MERKEZ HANLARI
      KINIK HANLARI
      ALİAĞA HANLARI
      BERGAMA HANLARI
      MENEMEN HANLARI
      TİRE HANLARI
  İZMİRİN HAMAMLARI
  İZMİRİN KAPLICALARI
  İZMİRİN ÇEŞMELERİ
  İZMİRİN SU KEMERLERİ
  İZMİRİN KÖPRÜLERİ
  İZMİRİN KALELERİ
  İZMİRİN SAAT KULELERİ
  İZMİRİN TÜRBELERİ
  İZMİRİN MEDRESELERİ
  İZMİRİN KERVANSARAYI
  TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ

Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
Musevit Hanı - (Konak Merkez)

İzmir Kemeraltı Ahmet Ağa Mahallesi, 876 ve 903. Sokaklar arasında bulunan bu hanın da kitabesi günümüze gelememiştir. Kaynaklarda onunla ilgili bir bilgiye de rastlanmamıştır. Bununla beraber mimari yapısından XIX. yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.

Han düzgün kesme taş, kaba yontma taş ve tuğla kullanılarak dikdörtgen planlı ve iki katlı olarak yapılmıştır. Günümüzde hanın kuzey ve güney cepheleri yapılarla kapatılmıştır. Koridorun her iki yanında odalar sıralanmıştır. Koridor ile odalar arasındaki kot farkından ötürü meydana gelen duvara pencereler açılmıştır. Bunlar düz atkılı, dikdörtgen söveli ve demir şebekeli pencerelerdir. Yapının doğu cephesinde bulunan giriş kapısı taş söveli ve dikdörtgen planlıdır. Bunun üst kısmına da iki pencere açılmıştır.

Yapının 876. Sokağa bakan batı cephesi üçgen şeklinde bir alınlıkla dışa açılmıştır. Bu bölüm dışında hanın diğer cepheleri tamamen orijinalliğinden uzaklaşmıştır. Bu da gösteriyor ki hanın doğu ve batı cephesindeki girişler üçgen alınlıklı idi. Yapının içerisindeki, doğu-batı yönünde uzanan beşik tonozlu koridor daha sonraki yıllarda iki katlı bir duruma getirilmiştir. Koridorun kuzey yan kanadında beş, güney yan kanadında yine beş olmak üzere toplam on mekân bulunuyordu. Ancak günümüzde kuzey sıradaki mekânların doğu ucundaki ikisi ile batı ucundaki ikinci dükkânın kapı ve pencereleri örülmüştür. Batı ucundaki iki dükkân arasındaki duvar da ortadan kaldırılarak tek mekâna dönüştürülmüştür. Koridorun güney duvarının batı ucundaki ahşap bir merdivenle sonradan buraya yapılan ikinci kata çıkılmaktadır. İkinci katta koridorun bir kenarına dokuz mekân eklenmiştir. Bunların da üzeri beşik tonozlarla örtülmüştür.
Musevit Hanı - (Konak Merkez) Fotoğraf Galerisi