Tarihi Mekanlar Kişisel Ansiklopedi Erol ŞAŞMAZ
  İZMİRİN ÖZEL MEKANLARI
  İZMİRİN ENDÜSTRİ MİRASI
  İZMİRİN İLÇELERİ
  İZMİRİN CAMİLERİ
  İZMİRİN KİLİSELERİ
  İZMİRİN ANITLARI
  İZMİRİN ŞEHİTLİKLERİ
  İZMİRİN HANLARI
  İZMİRİN HAMAMLARI
  İZMİRİN KAPLICALARI
  İZMİRİN ÇEŞMELERİ
  İZMİRİN SU KEMERLERİ
  İZMİRİN KÖPRÜLERİ
  İZMİRİN KALELERİ
  İZMİRİN SAAT KULELERİ
  İZMİRİN TÜRBELERİ
      GÜZELBAHÇE TÜRBELERİ
      NARLIDERE TÜRBELERİ
      ALİAĞA TÜRBELERİ
      BERGAMA TÜRBELERİ
      MERKEZ TÜRBELERİ
      BUCA TÜRBELERİ
      TORBALI TÜRBELERİ
      BALÇOVA TÜRBELERİ
      BAYINDIR TÜRBELERİ
      BORNOVA TÜRBELERİ
      ÇEŞME TÜRBELERİ
      ÇİĞLİ TÜRBELERİ
      DİKİLİ TÜRBELERİ
      GAZİEMİR TÜRBELERİ
      KARABAĞLAR TÜRBELERİ
      KEMALPAŞA TÜRBESİ
      KİRAZ TÜRBELERİ
      MENDERES TÜRBELERİ
      MENEMEN TÜRBELERİ
      ÖDEMİŞ TÜRBELERİ
      SEFERİHİSAR TÜRBELERİ
      SELÇUK TÜRBELERİ
      TİRE TÜRBELERİ
      URLA TÜRBELERİ
  İZMİRİN MEDRESELERİ
  İZMİRİN KERVANSARAYI
  TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ

Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  İletişim   
Hasan Dede Türbesi – Çıtak köyü – ( Aliağa )

Önceleri Saruhan Sancağı’nın Menemen Güzelhisarı Kazası’na bağlı olan Çıtak Köyü, Menemen Güzelhisarı Kazası’nın ortadan kaldırılması ile önce 1878/1879 yıllarında Foça Kazası’na, 1890 yılından önce de Menemen Kazası sınırları içine alınmıştır. 1980 yılından sonra da yeni oluşturulan Aliağa İlçesi’ne bağlanmıştır.

Çıtak Köyü ile ilgili bulunabilen en eski kayıt, Manisa Sicilleri’nde yer alan 1451 tarihli vakfiye kaydıdır. Bu kayıtta Güzelhisarlı Ahmet Dede, Çıtak Deresi’nde yaptırdığı camiye bazı araziler vakfetmiştir.

Söz konusu kayıttan önce Cami’nin var olduğu anlaşılmaktadır. 1522/1523 tarihli diğer bir kayıtta ise Hani oğlu Ahmet Dede tarafından tasarruf edilen Çıtak Mezrası, Saruhanoğlu İshak Çelebi tarafından Demircioğulları’na vakfedilmiştir.

Kayıt ise şöyledir;

Çıtak Deresi tabi'i Güzelhisar vakf-ı İshak Bey Veled-i Saruhan ki Sabıka Hani oğlu Ahmed dede tasarruf ettiği mezrayı Demirci oğlanlarına vekfedüb tevliyeti evladından aslah ebnasına ola ve baadehu kızı Fatma'ya ola ve baadehu evladına ola deyu meşruta imiş bu şart üzerine mezburun evladdan Fatma oğlu Ramazan kalub ve Padişahımızdan hallede mülkehu tevliyet-i mezbure nişan-i hümayun alub deftere sebt olundu Tarih-i berat sene 929.

Demircioğulları halen Güzelhisar Köyü’nde yaşamaktadırlar. Köylülere göre; köyün ilk kurulduğu yer günümüzdeki Çıtak Köyü’nün doğusudur. Dumanlı Dağı’nın kuzey yamaçlarında, Çıtak Deresi kıyısında bulunan ve su kaynakları bakımından zengin olan bu köy Ahmed Dede tarafından kurulmuştur.
Köylüler bu köye Ahmed Dede’den dolayı Dedeköy demektedirler. Bu köy bugün mevcut değildir, kalıntıları bulunmaktadır. Dedeköy’ün terk edilmesinin sebebi;


1835 yılındaki Veba Salgını olmalıdır. Salgından sonra köy sakinleri günümüzdeki yerine (yeni Çıtak) taşınmışlardır. . Eski Çıtak’ta bulunan türbeye Ahmed Dede (Dedeoğlu Türbesi) denilmektedir. Çevrede anlatılan Ahmed Dede ilgili bir rivayet ise şöyledir;

Ahmed dede'nin Mahmud ve Güvendik isminde iki oğlu varmış, en çok büyük oğlu Güvendik'i severmiş. Bir gün Güvendik'ten kalburla su istemiş, Kalburla su getirilir mi cevabını vermiş, küçük kardeşi bu cevabı duyunca hemen babasının emrini yerine getirmiş. O zaman dede oğlu, Mahmud'a babaoğlu adını takmış.

Günümüzde Şeyh Mahmud'un türbesi Çıtak Köyü’nün kuzeyinde, Şeyh Güvendik’in türbesi ise Çıtak Köyü’nün güneybatısında yer almaktadır. Bu iki türbeden başka güneybatıda Iraz ve Hiraz dedelerin türbeleri bulunmaktadır. Çevrede yaşayan Halveti, Alevi ve Bektaşiler'in ziyaretgahı konumunda olan Ahmet Dede Türbesi ve yanındaki küçük cami, Cumhuriyet’in başında tekke ve zaviyelerin yasaklanması ile terk edilmiştir.

KAYNAK: https://sinirlarolmadan.blogspot.com
Hasan Dede Türbesi – Çıtak köyü – ( Aliağa ) Fotoğraf Galerisi